Language: nl

Resultaat per hoofdstuk

Hoofdstuk 1: Organisatie en Management2.77 / 469.24%
Hoofdstuk 2: Mentaliteit en Cultuur (de mens)3.21 / 480.26%
Hoofdstuk 3: Informatiestructuur en Informatiestromen2.73 / 554.58%
Hoofdstuk 4: Techniek en Toepassing1.39 / 434.67%

Resultaat per onderwerp

Cultuur van het bedrijf84.71%
Gebruik en inzet van open standaarden58%
Gebruik van tools35%
Interne informatiestromen52.5%
Mentaliteit medewerkers77.27%
Opleiding medewerkers71%
Organisatie58.57%
Partners63.64%
Resources75%
Strategie73.33%